Bendrosios žinios apie įstaigą

             

Įstaigos pavadinimas: Kauno Žaliakalnio progimnazija 

Adresas: Širvintų g. 15, 50174, Kaunas. 

El. paštas: rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt 

Tel.: (8 37) 33 13 92, 33 24 74, 42 22 37, faksas (8 37) 33 13 92. 

Įstaigos tipas: I-os pakopos pagrindinio ugdymo mokykla. (1-8 klasės). 

Įstaigos teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Įstaigos juridinio asmens kodas: 190135970

Mokomoji kalba: lietuvių kalba

 

Papildoma informacija