Vykdomi projektai

 

Projektas „Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“

PROJEKTO APRAŠYMAS

 

Papildoma informacija