Mokinių priėmimas

2020-2021 m. m. Kauno Žaliakalnio progimnazija priims mokinius mokytis pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasės). 

 

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą);
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai pateikiami el. paštu priemimas@zaliakalnioprogimnazija.lt

 

2020-2021 m. m. komplektuojamų klasių skaičius:

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Komplektų sk. 3 3 2 3 4 3 2 3
Mokinių sk. 61 66 48 70 111 80 56 79
Laisvos vietos 11 6 - 2

9

 

10 4 7

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 42 22 37,

el. p. priemimas@zaliakalnioprogimnazija.lt

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Taisija Kovalenkina

komisijos sekretorė – lietuvių kalbos mokytoja Eglė Girčienė

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovas Birutė Dindaitė

mokytojų tarybos atstovė Edita Ružinskienė

socialinė pedagogė Elana Kačerginskienė 

Mokiniu priėmimo komisijos darbo reglamentas 

 


Priėmimo tvarka

Prašymo pavyzdžiai

Kauno Žaliakalnio progimnazijos teritorija

Vartotojo vadovas


 

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

Kauno miesto savivaldybės mokinių priėmimo tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės mokinių priėmimo tvarkos aprašo pakeitimai

Papildoma informacija