Mokinių priėmimas

Komplektuojamų klasių skaičius:

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Komplektų sk. 3 2 3 4 3 2 3 3
Mokinių sk. 68 46 71 98 86 52 76 72
Laisvos vietos  4 2 1 -

4

 

4 8 12

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 42 22 37:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Taisija Kovalenkina, taisija.kovalenkina@gmail.com

komisijos sekretorė – lietuvių kalbos mokytoja Eglė Girčienė

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovas Raimondas Kazlauskas

mokytojų tarybos atstovė Edita Ružinskienė

socialinė pedagogė Elana Kačerginskienė 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazijos teritorija

 

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Papildoma informacija