Mokinių priėmimas

2019-2020 m. m. Kauno Žaliakalnio progimnazija priims mokinius mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Prašymai pradėti mokytis 2019-2020 m. m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (http://www.imokykla.kaunas.lt) nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 valandos.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamu asmenų eiliškumui.

Komplektuojamų klasių skaičius:

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Komplektų sk. 3 2 3 4 3 2 3 3
Mokinių sk. 62 48 71 101 75 57 80 70
Laisvos vietos   - 1 -   - 4 14

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 42 22 37:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Taisija Kovalenkina, taisija.kovalenkina@gmail.com

komisijos sekretorė – lietuvių kalbos mokytoja Eglė Girčienė

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovas Raimondas Kazlauskas

mokytojų tarybos atstovė Edita Ružinskienė

socialinė pedagogė Elana Kačerginskienė 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazijos teritorija

 

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Papildoma informacija