Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, tel. (8 37) 332474:

Komisijos pirmininkė– direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Barkauskienė, el. p.: ru.barkauskiene@gmail.com

Komisijos pirmininko pavaduotoja – istorijos mokytoja Daiva Sinkevičienė, el. p.: sinkeviciene.daiva@gmail.com

Komisijos sekretorė – anglų kalbos mokytoja Jurgita Miller, el. p.: jurgita58@hotmail.com

komisijos nariai:

pradinių klasių mokytoja Edita Ružinskienė, el. p.: editaruz@gmail.com

lietuvių k. mokytoja Eglė Girčienė, el. p.: egle.girciene@gmail.com

psichologė Agnė Mišeikaitė, el. p.: miseikaite.agne@gmail.com

socialinė pedagogė Elana Kačerginskienė, el. p.: elancikas@gmail.com

socialinė pedagogė Asta Milbutienė, el. p.: amilbutiene@gmail.com

logopedė Diana Šukienė, el. p.: dianasukiene@gmail.com

spec. pedagogė Rasa Stasytienė, el. p.: rasickina@gmail.com

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA, tel. (8 37) 422237; (8 37) 332474:

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Juozas Jokšas, el. p.: rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Taisija Kovalenkina, el. p.: rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Raštinės vedėja Vilma Arminienė, el. p.: rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

 

PROGIMNAZIJOS DARBO TARYBA, tel. (8 37) 331392:

Pradinių klasių mokytoja Audronė Misiukonienė, el. p.: audronedp@yahoo.com

Pradinių klasių mokytoja Edita Ružinskienė, el. p.: editaruz@gmail.com

Lietuvių k. mokytoja Eglė Girčienė, el. p.: egle.girciene@gmail.com

Papildoma informacija