Ugdymo plano lentelės

2018-2019 m. m. ugdymo plano lentelės

1-4 klasių ugdymo plano lentelė

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius
1a kl. 1b kl. 2a kl. 2b kl. 2c kl. 3a kl. 3bkl. 3c kl. 3dkl. 4akl. 4bkl. 4c kl.
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lietuvių kalba 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Užsienio kalba (1-oji)     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kūno kultūra 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Minimalus privalomų pamokų skaičius 22 22 23 23 23 24 24 24 24 23 23 23
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti     1 1 1         2 2 2
Maksimalus mokinio pamokų skaičius 22 22 23 23 23 25 25 25 25 24 24 24
Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

5-8    klasių ugdymo plano lentelė

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius  
5a 5b 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Užsienio kalba (1-oji) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Užsienio kalba (2-oji) (rusų  arba vokiečių)     2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2            
Biologija           2 2 2 1 1 1
Fizika           1 1 1 2 2 2
Chemija                 2 2 2
Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5
Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografija     2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Kūno kultūra 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Žmogaus sauga 1 1             1 1 1
Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui 26 26 28 28 28 29 29 29 30 30 30
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui 27 27 29 29 29 30 30 30 31,5 31,5 31,5
Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

 

 

Papildoma informacija