Aprūpinimas priemonėmis

Atnaujinta: 2021 08 16

Mokiniai nemokamai aprūpinami bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais. Vadovėliai bei mokymo priemonės įsigyjamos įvertinus progimnazijos finansines galimybes pagal galiojančių vadovėlių, rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių, specialiųjų mokymo priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Mokiniai turi teisę nemokamai naudotis bendra progimnazijos mokymo priemonių baze.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo, piešimo priemonėmis ir kt.).

Mokiniai privalo laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių, saugoti knygas, vadovėlius bei kitą progimnazijos turtą. Juos praradę arba nepataisomai sugadinę, privalo pakeisti tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais, o jei pakeisti neįmanoma – atlyginti padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka. Už  tai atsako mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Share on facebook
Dalintis

Kauno Žaliakalnio progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įst. kodas
190135970

Adresas
Širvintų g. 15
LT-50174 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Kontaktinė informacija

El. paštas
rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Direktorė, raštvedė
(8 37) 33 13 92

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1-4 kl.
(8 37) 33 24 74

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 5-8 kl., socialinė pedagogė
(8 37) 42 22 37

Raštinės darbo laikas

I-V
8:00 – 16:30 val.

Pietų pertrauka
12:00 – 12:30 val.

Kauno Žaliakalnio progimnazija | 2021

didn't find what you are looking for?

search again