Priėmimas

Atnaujinta: 2022 09 02
MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2022-2023 M. M.

2022-2023 m. m. komplektuojamų klasių skaičius:

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Komplektų skaičius 2 3 3 3 3 4 4 3
Mokinių skaičius 48 62 69 70 76 109 115 87
Laisvos vietos 0 6 3 2 8 3 0 0


Prašymai pradėti mokytis 1-8 klasėse 2022-2023 m. m. nuo 2022 m. kovo 15 d. bus priimami elektroniniu būdu per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt
 

REGISTRACIJA Į PROGIMNAZIJĄ:

  • Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

 

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS:

  • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
  • Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai progimnazijoje arba užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą prašymą pateikti elektroniniu paštu priemimas@zaliakalnioprogimnazija.lt (prašymo forma rasite – „Priėmimas“- „Prašymų pavyzdžiai“).
  • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui ir būsimų mokinių sąrašų sudarymui.
  • Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.
  • Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

 

PRIIMAMI ASMENYS TURI PATEIKTI:

  • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą);
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
  • vaiko sveikatos e-pažymos pateikti nereikia, bet ji Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje turi būti galiojanti visus 2022-2023 m. m.

Dokumentai pateikiami el. paštu priemimas@zaliakalnioprogimnazija.lt

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 42 22 37,

el. p. priemimas@zaliakalnioprogimnazija.lt

Komisijos darbo vieta: 101 kabinetas, I aukštas.

Komisijos pirmininkė – Taisija Kovalenkina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos sekretorė – Eglė Girčienė, lietuvių kalbos mokytoja.

komisijos nariai:

Birutė Dindaitė, progimnazijos tarybos pirmininkė, bibliotekininkė;

Elana Kačerginskienė, socialinė pedagogė;

Lina Kaminskienė, pradinių klasių mokytoja.

Mokiniu priėmimo komisijos darbo reglamentas 

 


Priėmimo tvarka

Prašymo pavyzdžiai

Kauno Žaliakalnio progimnazijos teritorija

Vartotojo vadovas


 

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

Kauno miesto savivaldybės mokinių priėmimo tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės mokinių priėmimo tvarkos aprašo pakeitimai 2020 m.

Kauno miesto savivaldybės mokinių priėmimo tvarkos aprašo pakeitimai 2021 m.

Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“

2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“

4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ .

Share on facebook
Dalintis

Kauno Žaliakalnio progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įst. kodas
190135970

Adresas
Širvintų g. 15
LT-50174 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Kontaktinė informacija

El. paštas
rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Direktorė, raštvedė
(8 37) 33 13 92

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1-4 kl.
(8 37) 33 24 74

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 5-8 kl., socialinė pedagogė
(8 37) 42 22 37

Raštinės darbo laikas

I-V
8:00 – 16:30 val.

Pietų pertrauka
12:00 – 12:30 val.

Kauno Žaliakalnio progimnazija | 2021

didn't find what you are looking for?

search again