Progimnazijos taryba

Atnaujinta: 2022 02 28

Progimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei bei telkianti  mokinių, jų tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams, klausimams nagrinėti ir spręsti. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai.

Progimnazijos 9 asmenų taryba sudaroma lygiomis dalimis iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, bendruomenės atstovų.

Tėvų atstovai:
Rasa Girdauskienė;
Žilvinas Freigofas;
Julius Gelšvartas;
***
Mokinių atstovai:
Žana Balčiūnaitė;
Auksė Drevinskaitė Norė;
Ąžuolas Kažemėkas;
***
Mokytojų atstovai:
Progimnazijos tarybos pirmininkė Birutė Dindaitė-Mikalajūnė;
Progimnazijos tarybos sekretorė Sigita Kadišienė;
Vilma Garnionienė;
Dalintis

didn't find what you are looking for?

search again