Progimnazijos partneriai

Atnaujinta: 2022 09 20

Progimnazija bendradarbiauja:

  • Ugdymo srityje bendradarbiaujama su Kauno Kolegija, KTU, VDU „Atžalyno“ progimnazija, Žaliakalnio lopšeliu – darželiu ir darželiais „Aviliukas“, ,,Nykštukas“, ,,Rytmetys“, „Spindulys“, ,,Žiogelis“.
  • Edukacines aplinkos plečiamos ir ugdymo procesas įvairinamas bendradarbiaujant su miesto muziejais, parkais ir laboratorijomis. Kryptingai ir nuosekliai bendradarbiaujama su Maironio lietuvių literatūros muziejaus padaliniais: J. Grušo, S. Neries memorialiniais muziejais, Vaikų literatūros muziejumi, Kauno marių regioniniu parku, VDU botanikos sodu, VŠĮ „Viki Lab“.
  • Mokinių ugdymo karjerai klausimais bendradarbiaujama su Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, Taikomosios dailės mokykla, Maisto pramones ir prekybos mokymo centru, Informacinių technologijų mokykla, Statybos ir paslaugų mokymo centru, Technikos profesinio mokymo centru, KTU, VDU.
  • Bendradarbiaudami su Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ ir Kalniečių filialais mokiniai mokosi ieškoti informacijos knygose, įvairiuose leidiniuose. Organizuojamos mokinių, mokytojų kūrybinių darbų parodos.
  • Kuriant progimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, modelį, plėtojami partnerystės tinklai ir bendradarbiaujama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru.
  • Bendradarbiavimas su Žaliakalnio policijos nuovada, Kauno Žaliakalnio vaikų dienos centru padeda spręsti mokiniams iškilusias problemas, pasirūpinti vaikų popamokiniu užimtumu, vykdyti ankstyvą teisių pažeidimų, narkotikų vartojimo prevenciją. Nepilnamečių reikalų specialistai dalyvauja įvairiuose renginiuose, diskusijose, progimnazijos bendruomenės susirinkimuose, padeda paruošti mokinius konkursams, šviečia mokinius jiems rūpimais klausimais.
  • Bendradarbiaudami su Kauno Panemunės senelių namais, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligonine, Kauno kartų namais, Šv. Klaros globos namais norime atkreipti jaunos kartos dėmesį į pagyvenusių, vienišų, ligotų žmonių problemas, įsitraukti į pagalbos jiems teikimą.
  • Bendradarbiaujant su VšĮ ,,Katino svajonė“ vykdomas ilgalaikis projektas ,,Padėk beglobiui keturkojui”, kuriuo siekiama teikti mokiniams žinias apie beglobių gyvūnų atsiradimą, jų skaičiaus augimą mūsų šalyje, ugdyti atsakingą požiūrį į gyvūnus, jų įsigijimo ir laikymo klausimus, norą padėti beglobiams keturkojams.
Dalintis

didn't find what you are looking for?

search again