Veiklos sritys, rūšys

Atnaujinta: 2021 08 15

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

  1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

1.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

 

  1. kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

 

  1. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

3.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

Share on facebook
Dalintis

Kauno Žaliakalnio progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įst. kodas
190135970

Adresas
Širvintų g. 15
LT-50174 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Kontaktinė informacija

El. paštas
rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Direktorė, raštvedė
(8 37) 33 13 92

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1-4 kl.
(8 37) 33 24 74

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 5-8 kl., socialinė pedagogė
(8 37) 42 22 37

Raštinės darbo laikas

I-V
8:00 – 16:30 val.

Pietų pertrauka
12:00 – 12:30 val.

Kauno Žaliakalnio progimnazija | 2021

didn't find what you are looking for?

search again