Vykdomos programos

Atnaujinta: 2022 09 20

Progimnazijoje vykdomos formaliojo švietimo – pradinio ir pirmosios pakopos pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programos.

Mokiniai gali rinktis neformaliojo švietimo būrelius:

STEAM techninės kūrybos būrelį

Kūrybinės informatikos būrelį „Baitukas“ (3-4 kl.)

Kūrybinės informatikos būrelį „Baitas“ (5-8 kl.)

Integruotą geografijos – STEAM būrelį

Kūrybinės fizikos būrelį „Eksperimentas“

Būrelį „Deutsch macht Spaß!“

Būrelį „English club“

Būrelį „English Fans!“

Prancūzų kalbos būrelį

Dainavimo studiją “Linksmieji muzikiniai laumžirgiai”

Veltinio, molio ir žolynų būrelį

Fraktalinio piešimo būrelį

Dramos būrelį ,,Miniatiūra“

Futbolo būrelį

Sportinių žaidimų būrelį

Mažojo golfo ir krepšinio būrelį

Gatvės šokio būrelį

Į progimnazijos ugdymo turinį integruojama:

  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
  • Ugdymo karjerai programa
  • Žmogaus saugos bendroji programa
  • Etninės kultūros bendroji programa
  • LIONS QEST prevencinę programą ,,Laikas kartu“ 1-4 klasių mokiniams, ,,Paauglystės kryžkelė“ 5-8 klasių mokiniams
Dalintis

didn't find what you are looking for?

search again